Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2017-2018

rx online

Увага!!!

Оголошується відкриття XI Університетського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук як першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (спеціалізацій) у 2017/2018 навчальному році (далі – Конкурс)!

Завдання Конкурсу:

 • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи;
 • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
 • популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
 • залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах. 
Умови проведення Конкурсу:

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн (витяг з Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОНУ від 18.04.2017 р. № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. за № 620/30488, п.3, розділу І “Загальні положення”)

Порядок участі в Конкурсі та вимоги до робіт:

 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
 1. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
 1. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
 1. Наукові роботи виконуються українською мовою.
  За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.
 1. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
  Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).
 1. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.(витяг з Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом МОНУ від 18.04.2017 р. № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. за № 620/30488, розділ ІІІ “Вимоги до наукових робіт”)
Терміни проведення Конкурсу (в рамках університету):
 • перший етап – до 24 січня 2018 року;
 • другий етап – до 01 лютого 2018 року.

Перелік документів для участі в Конкурсі: 

Titul  (наприклад, Titul_funny_example)

Vimogi_do_oformlennya_konkursnoi_roboti

vidomosti

Роздруковані конкурсну роботу, титульний аркуш із шифром та відомості про автора й керівника, а також електронні варіанти цих документів надати Голові СНТ Вашого факультету та чекати на результати)))

 Корисні посилання:

Наказ МОНУ № 1364 від 10.10.2017

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ МОНУ № 605 від 18.04.2017