Документальна база

rx online

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених ХНУ імені В.Н. Каразіна
 (діюче)

Заява на вступ до Наукового товариства (форма)

Заява на вступ до Наукового товариства (зразок)

Положення про вибори Голів НТ та його підрозділів

Проекти положень:

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених ХНУ імені В.Н. Каразіна (остаточний варіант)

Положення про Раду молодих вчених економічного факультету (проект)

Організаційні документи:

Схема організації заходу

Форма журнала гуртка (клуба)

Оформлення документів на відрядження